Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda

 Česká bonsajová asociace byla založena roku 1997, jako nezisková organizace, sdružující zájemce o pěstování bonsají. Vznikla především z popudu potřeby užší spolupráce s bonsajovou Evropou, zároveň si však klade za cíl zlepšování podmínek pro rozvoj bonsajistiky u nás.

 Cíle asociace

   - podpora bonsajistiky v ČR
   - zlepšení informovanosti členů asociace
   - kvalitní mezinárodní prezentace
   - spolupráce s EBA
   - pořádání výroční výstavy
   - důraz na zkvalitňování presentace bonsají
   - pořádání soutěže talentů



Poslední číslo
BONSAI 1/2015
Datum Poslední změny na stránkách Odkaz
18.5.2016Článek - Výše ročního příspěvku 2016 Jít na změnu
1.10.2015Článek - Dvojčíslo BONSAIJít na změnu
10.8.2015Článek - Časopis BONSAI - II a IIIJít na změnu
19.5.2015Článek - Workshop: Masashi Hirao a Marc NoelandersJít na změnu
13.3.2015Obsah časopisu Bonsai 1-2015Jít na změnu