Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
 Časopis BONSAI

Časopis BONSAI

  Od roku 2000 pro své členy a příznivce bonsajistiky vydává ČBA čtvrtletník BONSAI


   Ukázky z novějších čísel