Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
Evropská bonsajová asociace

Evropská bonsajová asociace

  Je asociací sdružující jednotlivé národní asociace. Od roku 1998 je členem i ČBA.

Web European Bonsai Association