Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
Historie ČBA

Historie ČBA

  První bonsajové kluby u nás začaly vznikat roku 1980. Od té doby zájem o pěstování bonsají v ČR neustále stoupá.

  V polovině 90. let narostla potřeba užších styků s bonsajovou Evropou. Ta v roce 1997 vyústila v založení ČBA. O rok později byla v italském Fermu ČBA přijata do EBA, jako první zástupce zemí bývalé východní Evropy.

  ČBA pořádá každý rok celostátní výstavu bonsají, vždy v jiném městě. Tyto výstavy doprovází pestrý program, tvarování bonsají, soutěž talentů, dia přednášky, valná hromada ČBA atd.
  Asociace zve na tyto výstavy přední evropské a světové demonstrátory a snaží se tak zvyšovat úroveň pěstování bonsají u nás.

  ČBA vydává čtvrtletník BONSAI.

Od roku 2000 se vítězové ČBA NTC pravidelně zúčastňují soutěže EBA NTC. Mnozí naši zástupci dosáhli v evropské soutěži cenných úspěchů, včetně vítězství Pavla Slováka ve francouzském Trévarez (2002). Více viz soutěž talentů.

  Na světovém bonsajovém kongresu v Mnichově prezentovala ČBA 10 českých bonsají.

  V roce 2003 se dostalo ČBA pocty uspořádat EBA a ESA kongres v České republice. Z kongresu v Jihlavě byl vydán katalog vystavených bonsají a suiseki. Roku 2005 byl president ČBA, Václav Novák, zvolen do výboru EBA.

  V posledních několika letech ČBA stále výrazněji spolupracuje s bonsajisty z Německa, Polska a Litvy.