Č E S K Á    B O N S A J O V Á    A S O C I A C E
 ČBA   AKCE   ČLÁNKY   GALERIE   ČASOPIS   VÝSTAVA   
© Dan Pánek   2009
Anglická verze: Tom Benda
 Česká bonsajová asociace - výbor

Složení voleného výboru ČBA

Jméno
Ivan Macháček
Jiří Novák
Pavla Vránová
Libor Slatinka
Václav Novák
Zbyňka Drncová