Slovo prezidenta jaro 2022

Slovo prezidenta ČBA : jaro 2022 , Národní výstava ČBA 2022 a výhled do roku 2023

Vážení členové České Bonsajové Asociace, vážení přátelé bonsají.

      Úvodem nemohu nevzpomenout na úspěšné lednové setkání členů ČBA v BC Libčany. Takřka 40 účastníků a sledovatelů workshopu s Václavem Novákem a dalšími významnými osobnostmi naší asociace bylo nadmíru spokojeno s kvalitou a atraktivitou odvedené práce a snad se také líbila improvizovaná oslava mistrových sedmdesátin. Organizace setkání byla vzorná a poděkování patří také majitelům BC - rodině Pišlových.

   Následovala Národní výstava bonsají a suiseki ČBA 2022, tentokráte pořádaná v brzkém jarním termínu 21.4.-24.4.  v pro nás novém místě na Výstavišti Lysá nad Labem. Přes počáteční rozpaky s přihlašováním exponátů bylo nakonec zaregistrováno takřka 100 bonsají a 40 suiseki. Letošní chladné jaro dělalo vystavovatelům vrásky až do posledních momentů i před posunutým termínem registrace. Asi i to bylo důvodem, proč se výstavy nezúčastnil ani jeden člen z moravské části naší republiky. Bohužel nepomohly ani osobní intervence u tradičních vystavovatelů ze severní i jižní Moravy. Prostě výstava letos byla brzy a daleko od Moravy ve středních Čechách. Mohlo by se zdát, že cesta z Čech na Moravu je kratší, než ta opačným směrem, škoda. Přesto se ale na výstavě úspěšně prezentovaly exponáty členů z Polska, Německa i Slovenska.                                                   Velmi zajímavý byl také program demonstrací tvarování bonsají. V sobotu odpoledne se na podiu se svou show představil Václav Novák s přáteli – Piotrem Czerniakowským, René Elberem, Liborem Slatinkou a Vladimírem Doškem. V neděli pak uzavřelo program demonstrací trio tvořené Wlodkem Pietraszkem, Jirkou Novákem a Vláďou Boudným – vítězem ČBA NTC 2021. Ohlasy na průběh a výsledky demonstrací byly spontánní a vděčné.                                                              

  Na sobotním gala večeru byly vyhlášeny výsledky hodnocení ČBA Stromu roku 2022, ČBA Suiseki roku 2022 včetně nominací. Titul ČBA Strom roku 2022 si odnáší  hrušeň Václava Nováka, ČBA Suiseki roku 2022 se stala Postava od Luboše Šebka. Cenou prezidenta ČBA byl oceněn modřínový lesík Vladimíry Komůrkové a Putovní cenu Strom roku členů ČBA 2022 získal modřín Jirky Nováka. Cenu Srdcař roku 2022 obdržel Jaroslav Pišl. Oslavy probíhaly dlouho do noci a byly zpříjemněny konzumací lahůdek z rautu, který pro nás připravil Luboš Šebek. Zkrátka, velmi vydařený večer.                                                         

   Na realizaci výstavy a celé akce jsme úzce spolupracovali s týmem pracovníků Výstaviště Lysá nad Labem, kterým se za to  sluší poděkovat. ČBA realizační tým vedl, jako již tradičně, Libor Slatinka. S ním úzce a konstruktivně spolupracovali členové výboru ČBA : Lukáš Nehyba, Pavla Vránová, Zbyňka Drncová, Václav Novák, Jirka Novák a já. Velmi důležitý a zásadní byl přínos pomoci Jirky Haupta, Herberta Obermayera, Lubora Vykoukala a Igora Bárty. Oceňuji přínos jmenovaných a velmi jim ještě jednou děkuji.

   Na Valné hromadě ČBA jsme diskutovali budoucí aktivity naší asociace. Výbor prezentoval myšlenku obnovení, či spíše oživení projektu Triennale. Ve spolupráci s vedením Botanické zahrady Praha uvažujeme o realizaci výstavy a doprovodných akcí počátkem léta 2023. Následně plánujeme zorganizovat velkou Národní výstavu ČBA v podzimním termínu. Datum ani dějiště ještě není potvrzeno. Valná hromada také pověřila výbor vydat podrobnou zprávu o hospodaření za minulý rok. Stanovili jsme si termín vydání zprávy na 15.5.2022. Členové s ní budou seznámeni na webových stránkách www.cba.bonsai.cz. Po rozsáhlé diskusi se valná hromada rozhodla zvýšit roční členský poplatek na 500,- Kč a to od příštího kalendářního roku 2023.

   V polovině června nás čeká účast na Kongresu EBA v německém Augsburgu. Na výstavě členských zemí nás budou reprezentovat bonsaje Václava Nováka, Oldy Kašpara a Oldy Imlaufa. Soutěže NTC nás bude reprezentovat Valdemar Cankov, vítěz ČBA NTC 2020.

 

Těším se na setkání s Vámi na akcích ČBA i mimo ně.

Ivan Macháček, prezident ČBA , květen 2022

Hlavní obrázek článku
O autorovi

Ivan Macháček

Zjistit více