Slovo prezidenta ČBA léto /podzim 2022

Slovo prezidenta ČBA léto /podzim 2022

Vážení členové České Bonsajové Asociace, vážení přátelé bonsají.

   Tento příspěvek píši v období vrcholícího léta na přelomu července a srpna. Jarní a letní výstavy jsou za námi a my se připravujeme na ty podzimní. Probíhá období intenzivního zalévání, letního hnojení a ochrany rostlin před vším možným co jim může ublížit. Někteří z nás už začali s prvním letošním tvarováním. Na sociálních sítích je vidět neutuchající aktivita našich členů. Už na úvod tedy přeji všem, ať se dílo podaří a těším se na podzimní konfrontaci s realitou.

   Pro pořádek shrnu aktivity naší asociace v období po skončení XXV. Národní výstavy v Lysé nad Labem. Hned počátkem června se ČBA zapojila do spolupráce na  organizaci výstavy aktivní skupiny pěstitelů ze Zbraslavi. Netradiční uspořádání exponátů na „schodech“ městského parku a přátelskou atmosféru, která na akci panovala, si jistě pamatuje každý návštěvník. Ze Zbraslavi se naše pozornost přesunula k spolupořádání mezinárodní výstavy bonsají pořádané již tradičně Botanickou zahradou v Praze – Troji. Nutno připomenout, že BZ Praha je dlouholetým členem ČBA. Kromě vystavování exponátů se ČBA zasloužila i o poskytnutí demonstrátora pro sobotní odpolední show. Navíc se naši členové zapojili i do hlasování o nejzdařilejší exponát výstavy. Pomyslným vítězstvím byla poctěna bonsai vlastněná BZ Praha. Vítězi patřila drobná odměna ve formě upomínkových předmětů ČBA a krásná plaketa. Ve stejném čase probíhala i úspěšná výstava BK Skalka instalovaná v Trstěnicích u Litomyšle. I tuto událost jsme podpořili jak přítomností našich zástupců, tak i poskytnutím demonstrátora a oceněním pro exponát vybraný členy. Následovalo účinkování na Kongresu a výstavě EBA v německém Augsburgu. Přes logistické potíže se nám podařilo obsadit tuto evropsky významnou akci čtyřmi exponáty, které nás reprezentovaly více než úspěšně. ČBA byla na výstavě zastoupena stromy Oldy Umlaufa, Václava Nováka, Oldy Kašpara a Milana Karpíška. Bylo zřetelné, že na evropskou bonsajovou scénu nejen patříme, ale že v ní hrajeme významnou roli. Platnost tohoto tvrzení podpořil svým výkonem i náš reprezentant v soutěži nových talentů (NTC EBA 2023) Valdemar Cankov, kterému vítězství těsně uniklo. Příjemná pro mne byla i setkání s mnoha našimi členy, kteří si nenechali tuto vrcholnou evropskou událost ujít. Nepříjemnou informací jenom bylo, že se Španělská asociace vzdala již avizovaného pořadatelství Kongresu EBA 2023. Důvodem jsou trvající obavy z pokračování pandemie Covid 19 a jejích možných důsledků. Zdá se, že EBA dnes nemá vhodného kandidáta na pořádání Kongresu v příštím roce. Uvidíme tedy, jak se situace vyvine. Ale zpět na domácí scénu.                                  V červenci jsme podpořili pořadatele výroční výstavy BK Libochovice, jinak také kolektivního člena ČBA. Opět došlo na hlasování členů a odměnění vítězů. Ohodnocení si odnesl habr Jiřího Procházky.

   Ve vedení ČBA již teď pracujeme na plánu aktivit pro příští rok. Kromě podpory činnosti klubů, které jsou v naší asociaci aktivní, plánujeme uspořádat hned tři významné události.                                                                                      První bude Národní výstava a Kongres ČBA v Olomouci na výstavišti Flora a to ve dnech 20.-23. dubna 2023. Přes všechny vzájemné výhody, které spolupráce s Florou přináší, brzký jarní termín konání by mohl nepřipraveným vystavovatelům přinést potíže, podobně jako v letošním roce. Proto Vás členové ČBA vyzývám ke včasné přípravě na tuto událost. Všichni víme, že právě včasnou přípravou už na letošní podzim se dá následným jarním váháním předejít. Těším se na velký zájem a množství přihlášek jak na výstavu, tak i na doprovodný program, který bude tradičně velmi bohatý.                                       Druhou zamýšlenou akcí je Triennale, jehož přerušenou tradici hodláme oživit. Do této akce půjdeme společně s Botanickou zahradou Praha. Akce proběhne pravděpodobně ve dnech 23.-25.6. 2023.                                                              Dále chystáme událost k zakončení výstavní sezony ČBA. Tato akce by měla proběhnout v září 2023. Místo a termín oznámíme.

Pro úplnost ještě připomenu, že Valná hromada na posledním Kongresu v Lysé nad Labem schválila výši členského ročního příspěvku na 500,- Kč. Důvody je asi zbytečné v tomto příspěvku rozebírat.

Všechny informace o fungování naší organizace, zprávu o hospodaření za rok 2021, novinky a aktualizace najdete na našem webu: www.cba.bonsai.cz.

              

Těším se na setkání s Vámi na akcích ČBA i mimo ně.

Ivan Macháček, prezident ČBA , červenec 2022

Hlavní obrázek článku
O autorovi

Lukáš Nehyba

Zjistit více

Fotografie k článku